LOGO
LOGIN
KÄYTTÖEHTOSOPIMUS
Tätä käyttöehtosopimusta sovelletaan Seven Pool ry:n (jäljempänä Seura) ja seuran jäsenen (jäljempänä Käyttäjä) sopimussuhteessa, joka koskee Käyttäjän oikeutta käyttää seuran jäsenkorttia ja kulloinkin tarjoamia verkkopalveluita (jäljempänä Palvelut).
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palveluita lain tai hyvän tavan vastaisesti sekä niiden käyttötarkoituksesta ilmeisesti poiketen. Käyttäjä tiedostaa ja antaa suostumuksensa sille, että Palveluiden toteuttamiseksi Seura voi jakaa voimassa olevan tietosuojaselosteen kuvaksen mukaisesti käyttäjän henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen.
Käyttäjä vakuuttaa Seuralle antamansa henkilö- ja muut tiedot oikeiksi. Seuralla on kuitenkin oikeus hylätä käyttäjän luovuttamat tiedot ja pidättäytyä niiden käyttämisestä tai tallentamisesta järjestelmiinsä.
Käyttäjä voi irtisanoa Palvelut minä tahansa ajankohtana ilman erillistä syytä. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja Käyttäjän tulee pidättäytyä Palveluiden käytöstä sekä luovuttaa jäsenkorttinsa Seuran haltuun.
Seuralla on oikeus irtisanoa Palvelut käyttäjän jäsenyyden päättyessä, Käyttäjän jättäessä suorittamatta Seuran saatavia tai Käyttäjän rikkoessa tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita. Seuran irtisanoessa Palvelut, Seura ilmoittaa Käyttäjälle irtisanomisesta Käyttäjän Seuralle luovuttamia yhteystietoja käyttäen. Käyttäjän tulee tällöin pidättäytyä Palveluiden käytöstä ja viivytyksettä luovuttaa jäsenkorttinsa Seuran haltuun.
Seura ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta. Seura ei vastaa myöskään Palvelussa tai sen käyttämisessä tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Seura ei myöskään vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Seuran toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Seuralla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta 2 viikkoa ennakkoon Seuran verkkosivulla osoitteessa https://sevenpool.fi/. Seura voi myös ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta sähköpostilla siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on ilmoittanut seuralle.
Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.4.2023 alkaen.