LOGO
LOGIN
REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Seven Pool ry (y. 3073383-8)
Sipinkuja 29 B7
05100 Röykkä
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kari Toivokoski
jasenasiat@sevenpool.fi
3. Rekisterin nimi
Seven Pool ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;
Seuran viestinnän ja jäsenetutoiminnan hoitaminen ja ylläpito, sekä näihin liittyvät tiedotteet.
5. Rekisterin tietosisältö
Pakolliset henkilötiedot
Yhdistyslain mukaiset pakolliset henkilötiedot yhdistyksen jäsenluettelon ylläpitämiseen.
Vapaaehtoiset henkilötiedot
Vapaaehtoiseet henkilötiedot ovat tietoja, jotka perustuvat yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintaan, kuten seuran jäsenetuihin ja - viestintään.
Näiden henkilötietojen antaminen on jäsenelle vapaaehtoista, mutta edellytys joidenkin seuran tarjoamien toimintojen, palveluiden tai etujen käyttämiseksi.
Tekniset tiedot
Tekniset- ja lisätiedot tukevat tai täydentävät edellä mainittujen henkilötietojen käyttöä ja luokittelua niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
Lokitiedot
Lokitietoihin tallennetaan esimerkiksi jäsenen henkilötietojen käyttötapahtumat. Lokitietoja voidaan käyttää väärinkäytösten selvittämiseen, palvelmen teknisen toiminnan seurantaan ja/tai aktiviteettien tilastointiin, sekä näihin verrattavissa oleviin toimenpiteisiin.
Lokitietoja ovat
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän itsensä antamat tiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenen henkilötietoja voidaan luovuttaa seuran yhteistyökumppaneille jäsenedun oikeutuksen varmistamiseksi siinä tapauksessa, että seuran jäsen on antanut suostumuksensa henkilötietojensa luovuttamiseksi.
Tieto seuran jäsenyydestä voidaan pyydettäessä luovuttaa toiselle seuran jäsenelle yhdistystoimintalain mukaisesti.
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä tietoja luovuteta Euroopan union eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja säilytetään Suomessa seuran palveluntarjoajan palvelimella. Palvelin on suojattu hyvän tavan mukaisesti ja jäsenrekisteriin tallennettujen tietojen lukeminen edellyttää tunnistautumista.